Πλατφόρμα με ράμπα

Για μεταφορά γεωργικών μηχανημάτων.