200-400-600-800-1000 λίτρα.

Αναρτώμενοι και συρόμενοι.

Υδραυλικοί κίνηση δεξιά-αριστερή μεριά.

← Πίσω στις Κατηγορίες