ΦΑΡΜΟΥΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

farmouzis92@gmail.com

Κερασιά,
ΤΚ 58200, Έδεσσα

T. +30 2381092285

Κιν.  +30 6989616369