Αυτόματη φρέζα για δενδροκαλλιέργεις

Πλάτος εργασίας από 1,00 μέτρο έως και 2,50 μέτρα