Μοντέλα 3010-3015

Έως Φ35

Μπαταρία 200-400-M.L.A

Πολλές ρυθμίσεις αναλόγος την καλλιέργεια

Αισθητήρας που σταματάει την κοπή σε σίρμα-καλώδιο-δάχτυλα

Κοντάρι προέκτασεις ρυθμιζόμενο

← Πίσω στις Κατηγορίες