Ελαφριού-μεσαίου-βαρέου-υπέρ βαρέου-κατασκευή με xardrox.

120-140-160-180-200-220-240 καθαρή κοπή + το τρελό.

Υδραυλική μετατόπιση.

Ρύθμιση ευαισθησίας τρελού.

← Πίσω στις Κατηγορίες