Καλλιεργητής 11 σειρών με πλάτος εργασίας από 1,70 μέτρα έως και 2,50 μέτρα με υδραυλικό άνοιγμα μετατόπισης.

Καλλιεργητής 9 σειρών με πλάτος εργασίας από 1,60 μέτρα έως και 2.30 μέτρα με υδραυλικό άνοιγμα μετατόπισης.

Καλλιεργητής 7 σειρών με πλάτος εργασίας από 1,50 μέτρα έως και 2.10 μέτρα με υδραυλικό άνοιγμα μετατόπισης.

← Πίσω στις Κατηγορίες