• 7 σειρών (από 40 hp)
  • 9 σειρών (από 60 hp)

Με ανέμη ή χωρίς. Ιδανικός για πετρώδη χωράφια

← Πίσω στις Κατηγορίες