Ψεκαστικό ζιζανιοκτονίας 500 litre

Με χειριστήριο στο τρακτέρ.