Ψεκαστήρας ηλεκτροστατικός με ρεύμα και μη, νέος

Οικονομικός σε καύσιμα στο τρακτέρ μέχρι και 10% και στον ψεκασμό έως και 40%.

Σε όλα τα λίτρα.