Αναρτώμενο ψεκαστικό 600 λίτρα

Αναρτώμενο ψεκαστικό.

200-300-400-500-600-700-800 λίτρα κατόπιν παραγγελίας.

Ηλεκτροστατικό ή συμβατικό.