Νέα Φρέζα με φρεζάκι υδραυλικό.

Φρέζα: 1,80 cm

Φρεζάκι (υδραυλικό): 70cm

← Πίσω στις Κατηγορίες