Φρέζα Celli 1,80 ή 2,00 cm

Με υδραυλική  ευαισθησία και μη.