Φρέζα Maschio 1,80 ή 2,00 cm

Με υδραυλική ευαισθησία και μη.