Πολύινο 6 σειρών με ελατήρια

Με δυνατότητα επιλογής σκληρού ποδιού.