Σβουροκαταστροφέας 2,50 με τρελό (με υδραυλική ευαισθησία)