Καταστροφέας 1,80 cm με ιμάντα

Κίνηση τρελού με ιμάντα.