Φαρμούζης Τρύφων - Μηχανουργείο Γεωργικών μηχανημάτων - Κερασιά Έδεσσας

 

Κατασκευάζουμε ποιοτικά γεωργικά μηχανήματα παντός τύπου. Εισάγουμε καινούργια και μεταχειρισμένα μηχανήματα από την Ιταλία.

Μεταχειρισμένα

Μονόινο 16

Βαρέου τύπου. Από 85 hp έως 100 hp

Ιταλικός κουβάς φόρτωσης κοπριάς

Ελαφρώς μεταχειρισμένο! Τιμή: 1,000 ευρώ

 < 12